การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กรณีศึกษา โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช

The curriculum changes in islamic private schools on a case of prathipsat school (Ban Tan Pondok) Nakhon si Thammarat province

พรพรรณ โปร่งจิตร

No Cover Image
Main Author: พรพรรณ โปร่งจิตร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
โรงเรียนประทีปศาสน์ -- หลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร
ศาสนาอิสลาม -- การศึกษาและการสอน
ปอเนาะ
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์