คติชนในบริบทข้ามพรมแดน :

งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ /

ศิราพร ณ ถลาง, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

Main Author: ศิราพร ณ ถลาง
Other Authors: สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
Subjects: นิทาน -- ประวัติและวิจารณ์
คติชนวิทยา -- ไทย
นิทานพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: GR312.2 ศ444ค 2558
Copy 1
Available