ลักษณะทางภาษาและกลวิธีการใช้ภาษาโฆษณาของผู้ขายสินค้าออนไลน์: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร =

Language characteristics and language strategies used on advertisement by online merchants: A case study of supplementary food /

กิดาการ คำเขียว

No Cover Image
Main Author: กิดาการ คำเขียว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2562
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
Subjects: การตลาดอินเตอร์เน็ต -- วิจัย
การสื่อสารทางการตลาด
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.123 ก661ล 2562
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This

Humanities, Thesis

Call Number: HF5415.123 ก661ล 2562
Copy 2
Available