ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ที่มีต่อสมรรถนะการอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 =

The effects of the learning management using predict-observe-explain on matayomsuksa I student's scientific phenomena explanining competency on the topic of substance and properties /

จาตุรนต์ หนุนนาค

No Cover Image
Main Author: จาตุรนต์ หนุนนาค
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2562
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (เคมี))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
Subjects: วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนการสอน
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

Education, Thesis

Call Number: LB1027.25 จ297ผ 2562
Copy 1
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 จ297ผ 2562
Copy 1
Available