การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำยืมในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่=

The Construction of Electronics book on Loanwords in the Thai Language for the Academic Achievement Development of the Second year Students at Hatyal University/

อัจฉรา เทศขำ, อนันต์ อารีย์พงศ์ และวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา เทศขำ
Other Authors: อนันต์ อารีย์พงศ์, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร