อิทธิพลของความสามารถในการดูดซับความรู้ต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย =

The impact of absorptive capacity on competitiveness in small and medium-sized enterprises (SMEs) of gems and jewelry industry in Thailand /

พิมกาญดา จันดาหัวดง

No Cover Image
Main Author: พิมกาญดา จันดาหัวดง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2562
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
Subjects: ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
ความสามารถในการดูดซับความรู้ -- (เศรษฐศาสตร์)
ปริญญาเอก
Online Access: ฉบับเต็มFulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็มFulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD2346.T5 พ713อ 2562
Copy 1
Available