การพยาบาลศัลยศาสตร์ :

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด /

โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; เกศศิริ วงษ์คงคำ, อรชุมา นากรณ์ บรรณาธิการ

Other Authors: อรชุมา นากรณ์,, เกศศิริ วงษ์คงคำ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
Subjects: Perioperative Nursing.
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Surgical Nursing
Cardiovascular Diseases
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WY161 d492 2559
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY161 ก492 2559
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available