ทัศนคติต่อประชาธิปไตยและการเมืองของผู้เลือกตั้งครั้งแรก=

Attitudes toward Democracy and Politics of First-time Voters/

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

No Cover Image
Main Author: อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประชาธิปไตย -- ทัศนคติ
ผู้เลือกตั้งครั้งแรก
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์