นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน /

บรรณาธิการ สถาพร เริงธรรม

Other Authors: สถาพร เริงธรรม,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562
Subjects: นโยบายของรัฐ ไทย การมีส่วนร่วมของพลเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 น211 2562
Copy 1
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-6-30 Recall This