คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร /

นวิพรรณ ตันติพลาผล

No Cover Image
Main Author: นวิพรรณ ตันติพลาผล
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
Subjects: สำนักพิมพ์และการพิมพ์
การเขียนเชิงวิชาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z116 น297ค 2562
Copy 1
Available