การบริหารทรัพยากรมนุษย์ :

หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ /

จตุรงค์ นภาธร

Main Author: จตุรงค์ นภาธร
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
Subjects: การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.5.M3 จ138ก 2562
Copy 1
Available