การย้ายถิ่นข้ามชาติ : การสร้างและธำรงรักษาเครือข่ายทางสังคมของแรงงานพม่าหญิงในเมืองเชียงใหม่=

Migration : The Establishing and Maintaining of Social Networks of Women Burmese Migrant Workers in Chiang Mai City/

บงกชมาศ เอกเอี่ยม

No Cover Image
Main Author: บงกชมาศ เอกเอี่ยม
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การย้ายถิ่น
การจ้างงานในต่างประเทศ
แรงงานต่างด้าวสตรี
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์