ปกประชาฉายาลักษณ์ /

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ: ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพร ไชยพร

Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพร ไชยพร, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 พระราชกรณียกิจ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 ภาพถ่าย
รำไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-2527
ภาพถ่าย ไทย ประวัติ
ไทย ประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS 584 ป117 2559
Copy 1
Available