จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 /

บรรณาธิการ ธงทอง จันทรางศุ

Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สถาบันพระปกเกล้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สถาบันพระปกเกล้า, 2558
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 พระราชกรณียกิจ
พิษณุโลก ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลำปาง ประวัติศาสตร์
ลำปาง ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
พิษณุโลก ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7, 2468-2477
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS584 จ133 2558
Copy 1
Available