สมุดภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ มณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 /

สถาบันพระปกเกล้า, จังหวัดเชียงใหม่

No Cover Image
Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ,บรรณาธิการและผู้บรรยายภาพ, สถาบันพระปกเกล้า, จังหวัดเชียงใหม่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 พระราชกรณียกิจ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7, 2468-2477
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.3 ส473 2561
Copy 1
Available