การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

Human resource development /

ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี

Main Author: ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
ทุนมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: HF5549 ศ439ก 2557
Copy 1
Available