การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

Human resource development /

ศิรภัสสรค์ วงศ์ทองดี

Main Author: ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
ทุนมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9789740332480