ฉันท์นางโสภณีกับรากษส :

จากเทพนิยายตะวันตกเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรสู่วรรณคดีแบบฉบับของไทย/

พัชลินจ์ จีนนุ่น

No Cover Image
Main Author: พัชลินจ์ จีนนุ่น
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
กวีนิพนธ์ไทย
ภาษาไทย -- ฉันทลักษณ์
ฉันท์นางโสภณีกับรากษส
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์