ระบบสารสนเทศทางการบัญชี =

Accounting information systems /

ศรัณย์ ชูเกียรติ

Main Author: ศรัณย์ ชูเกียรติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2557
Subjects: การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- การบัญชี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5679 ศ161ร 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available