การออกแบบคานเหล็กและคานเหล็กที่มีช่องเปิด=

Design of steel beams and steel beams with openings /

ปฐเมศ ผาณิตพจมาน

Main Author: ปฐเมศ ผาณิตพจมาน
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562
Subjects: การออกแบบคานเหล็ก
คาน -- (วิศวกรรมศาสตร์)
คานเหล็กที่มช่องเปิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TA492.G5 ป145ก 2562
Copy 1
Available