การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศไทยและประเทศสกอตแลนด์ =

Environmental lmpact Assessment for Wind Farms in Thailand and Scotland /

สุชานัน หรรษอุดม

No Cover Image
Main Author: สุชานัน หรรษอุดม
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
การผลิตพลังงานไฟฟ้า -- ผลกระทบ
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!