การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน =

An Approach to Development to Law Concerning Criminal Record of Child and Juvenile |/cปพนธีร์ ธีระพันธ์

No Cover Image
Main Author: ปพนธีร์ ธีระพันธ์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: เยาวชนในการพัฒนา
สถิติอาชญากรรม
อาชญากร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01688nab a2200193 a 4500
001 1011577
003 Th-BaKMUTT
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
245 1 0 |a การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน =  |b An Approach to Development to Law Concerning Criminal Record of Child and Juvenile |/cปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
246 3 1 |a An Approach to Development to Law Concerning Criminal Record of Child and Juvenile 
260 |a 2562 
362 0 |a วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562), หน้า 87-112 
650 4 |a เยาวชนในการพัฒนา 
650 4 |a สถิติอาชญากรรม 
650 4 |a อาชญากร 
856 |z View Holding/รายละเอียดวารสาร  |u http://opac.nu.ac.th/vufind/Record/242417/LibraryHas#tabnav  |y ฉบับออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 10  |c 2020-01-22 13:42:02  |d 2020-09-11 18:39:14  |e nul  |f n  |g 2020-02-21  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน = An Approach to Development to Law Concerning Criminal Record of Child and Juvenile |/cปพนธีร์ ธีระพันธ์