การพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 =

Dovelopment of Unregistered Trademark Protection Rules Under Trademark Act B.E.2534 /

ธิดารัตน์ หนังสือ, ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

No Cover Image
Main Author: ธิดารัตน์ หนังสือ
Other Authors: ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: เครื่องหมายการค้า
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02122nab a2200193 a 4500
001 1011578
003 Th-BaKMUTT
008 000000s th 000 u|tha d
090 |a บทความ/Article 
100 0 |a ธิดารัตน์ หนังสือ 
245 1 0 |a การพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 =  |b Dovelopment of Unregistered Trademark Protection Rules Under Trademark Act B.E.2534 /  |c ธิดารัตน์ หนังสือ, ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 
246 3 1 |a Dovelopment of Unregistered Trademark Protection Rules Under Trademark Act B.E.2534 
260 |a 2562 
362 0 |a วารสารนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2562), หน้า 113-142 
650 4 |a เครื่องหมายการค้า 
650 4 |a กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  |x ละเมิด 
700 0 |a ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 
856 |z View Holding/รายละเอียดวารสาร  |u https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal  |y ฉบับออนไลน์ 
991 |a ARTICLES  |b 9  |c 2020-01-22 13:51:12  |d 2020-09-11 18:40:17  |e nul  |f n  |g 2020-01-22  |h n  |i a  |j b  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t    |v การพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 Dovelopment of Unregistered Trademark Protection Rules Under Trademark Act B.E.2534|/cธิดารัตน์ หนังสือ, ศิริชัย มงคลเกียรติศรี