การพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 =

Dovelopment of Unregistered Trademark Protection Rules Under Trademark Act B.E.2534 /

ธิดารัตน์ หนังสือ, ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

No Cover Image
Main Author: ธิดารัตน์ หนังสือ
Other Authors: ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: เครื่องหมายการค้า
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!