การศึกษารูปแบบการกระทำความผิดและการลงโทษ การทุจริตทางการบัญชีและภาษีอากร: กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =

A Study of Law Violations and Punishments of Accountin and Taxation Frauds: Cass Studies of Thai Listed Companies /

ชนิดา ยาระณะ, ปวินี ไพรทอง

No Cover Image
Main Author: ชนิดา ยาระณะ
Other Authors: ปวินี ไพรทอง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: การบัญชีภาษีอากร -- การทุจริต
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์