รอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี : รวมบทความเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ /

บรรณาธิการ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, บุญเลิศ วิเศษปรีชา

Other Authors: สมชาย ปรีชาศิลปกุล,, บุญเลิศ วิเศษปรีชา,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2562
Subjects: มานุษยวิทยา -- ไทย
มานุษยวิทยาการเมือง
สังคมศาสตร์ -- รวมเรื่อง
ไทย -- ภาวะสังคม -- ปกิณกะ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62.5.T5 ร191 2562
Copy 3
Available
Copy 2
Available