การยังยั้งออกซิเดชันเเละไกลเคชันในโรคเบหวานโดยผักพื้นบ้านไทย =

Inhibition of oxidation and glycation in diabetes by thai indigenous vegetables/

ชมนาด สิงห์หันต์, ไมตรี สุทธจิตต์

No Cover Image
Main Author: ชมนาด สิงห์หันต์
Other Authors: ไมตรี สุทธจิตต์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: เบาหวาน
ออกซิเดชั่น
ผักพื้นบ้าน
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร