การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเเบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ =

The assessment of suitable sanitary landfills area in uttaradit province by using geograpic information system /

สุภาวดี น้อยน้ำใส

No Cover Image
Main Author: สุภาวดี น้อยน้ำใส
Other Authors: ปิยะดา วชิระวงศกร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ขยะมูลฝอย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การฝังกลบขยะ -- ฮุตรดิตถ์
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!