การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเจลอินูลินด้วยกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นเพื่อใช้เป็นสารทดเเทนไขมันในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ก

Modification of physical properties of inulin gel with homogenization for using as a fat replacement in butter cake product /

ศุรัฐนันท์ คงวรรณ

No Cover Image
Main Author: ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
Other Authors: ศรินรัตน์ ไวเดชา, ปาริฉัตร ตรีพัฒน์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: เค้ก -- ผลิตภัณฑ์
สารทดแทนไขมัน
ผลิตภัณฑ์ทดแทน
Online Access: View Holding/รายละเอียดวารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

View Holding/รายละเอียดวารสาร