เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : จิตสำนึกสากลในการเรียนวรรณคดีภาาาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /

สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

Main Author: สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยพะเยา. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงราย : โรงพิมพ์ ฮานิดีไซน์, 2562
Subjects: วรรณกรรมอังกฤษ
วรรณคดีภาษาอังกฤษ
จิตสำนึก
วรรณคดีอังกฤษ$xการศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PR51.T364 ส241ร 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available