ข่วงผญา :

ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ ปนัดดา โตคำนุช

Other Authors: ปนัดดา โตคำนุช, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- (ภาคเหนือ)
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.N69 ข249 2558
Copy 1
Available