การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพไทยช่วงเวลา พ.ศ.2493-2539 ด้วยกรอบเศรษฐศาสตร์การเมือง =

Inequality in Health System in Thailand from 1950 to 1996 : The Political Economy Approach /

ภาคภูมิ แสงกนกกุล

No Cover Image
Main Author: ภาคภูมิ แสงกนกกุล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: เศรษฐศาสตร์การเมือง
นโยบายสุขภาพ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์