รูปแบบการนำนโยบายทวงคืนผืนป่าไปปฎิบัติศึกษาพื้นที่ป่าชายเลนภาคกลางในประเทศ =

A Model of the Implementation of Reqatriation on Forest Policy: A Study of Mangrove Forest Areas in Central Thailand /

ชมภูนุช หุ่นนาค

No Cover Image
Main Author: ชมภูนุช หุ่นนาค
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ป่าชายเลน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article