คาร์โบไฮเดรตในอาหาร ชนิดและการใช้เป็นส่วนผสมอาหาร =

Carbohydrate in food :Types and food Ingredients /

รสพร เจียมจริยธรรม

No Cover Image
Main Author: รสพร เจียมจริยธรรม
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562
Subjects: อาหาร ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX553.C28 ร174ค 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available