การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพในการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึก =

An Application of House of Quality (HOQ) for Designing Rice Product as a Souvenir /

รัญชนา สินธวาลัย, เสาวรัตน์ เรืองรอง

No Cover Image
Main Author: รัญชนา สินธวาลัย
Other Authors: เสาวรัตน์ เรืองรอง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: บรรจุภัณฑ์กระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!