รายงานผลการวิจัย การใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน /

ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

Main Author: ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,, 2546
Series: สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 69
Subjects: การเรียนรู้กับละครสร้างสรรค์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PN3171 ป646ร 2546
Copy 1
Available