การปรับเปลี่ยน ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยชุด "ไล่ล่า" /

วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ

No Cover Image
Main Author: วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2563
Subjects: โนรา
ไลล่า
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์