ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น :

ว่าด้วยแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน /

สุนทรชัย ชอบยุศ

Main Author: สุนทรชัย ชอบยุศ
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ (COPAG Press) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562
Subjects: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588 ส789ป 2562
Copy 1
Available