แบบจำลองพลังงานอิสระควบรวมสำหรับการประมาณความหนาแน่นของน้ำมันพืชที่อุณหภูมิต่าง ๆ=

Free Energy Additivity Model for EstimationVegetable Oils Density at Various Temperatures/

สุริยา พันธ์โกศล [และคณะ...]

No Cover Image
Main Author: สุริยา พันธ์โกศล
Other Authors: นฎกร สิริมงคลกาล, ติณณภพ จุ่มอิ่น, คณิต กฤษณังกูร
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: น้ำมันพืช -- ความหนาแน่น
แบบจำลอง
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์