การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด=

The Monopole Antenna for Automatic Humidity Control System Applications in Mushroom Growing Houses/

ประพัน ลิ้กุล และ พรพิมล ฉายแสง

No Cover Image
Main Author: ประพัน ลี้กุล
Other Authors: พรพิมล ฉายแสง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: เห็ด -- โรงเรือน -- ความชื้น
เห็ด -- การเพาะเลี้ยง
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์