การพัฒนาระบบการเข้าถึงและให้บริการแท็กซี่เพื่อคนพิการบนระบบ Smartphone และ Web GIS กรณีศึกษา เมืองพิษณุโลก =

Development of Accessibility and Texi Service for Disabled Based on Smartphone and Web GIS : the Case Study of Phitsanulok Municipal/

สิทธิชัย ชูสำโรง, พัฒนา ราชวงศ์ และอัมพวัลย์ คำเชียงเงิน

No Cover Image
Main Author: สิทธิชัย ชูสำโรง
Other Authors: พัฒนา ราชวงศ์, อัมพวัลย์ คำเชียงเงิน
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2561
Subjects: รถแท็กซี่ -- ฐานข้อมูล -- พิษณุโลก
คนพิการ -- บริการที่ได้รับ
เว็บไซต์สำหรับคนพิการ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์