การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2541-2557) =

The Function of the Constitutional Court in Safeguarding the Supremacy of the Constitution (1998-2014)/

ชาย ไชยชิต

No Cover Image
Main Author: ชาย ไชยชิต
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ศาลรัฐธรรมนูญ -- กฎและการปฏิบัติ
กระบวนการยุติธรรม
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์