การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโล:

A study of intangible cultural heritage: The case study of nongkatao subdistrict, nakornthai district, Phitsanulok province /

ขวัญชนก นัยจรัญ, กฤษณา ชาญณรงค์ และเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ

No Cover Image
Main Author: ขวัญชนก นัยจรัญ
Other Authors: กฤษณา ชาญณรงค์
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- นครไทย
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย -- หัวเรื่องย่อย
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์