รายงานฉบับสมบูรณ์แนวคิดพระอดีตพุทธเจ้าในงานพุทธศิลป์ล้านนาเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย =

The Buddhas of the Past Conception in Lan Na Buddhist Art For Contemporary Arts Creation /

ฉลองเดช คูภานุมาต

No Cover Image
Main Author: ฉลองเดช คูภานุมาต
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิจิตรศิลป์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
Subjects: ศิลปกรรม -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ศิลปกรรมพุทธศาสนา
ศิลปกรรมและสัญลักษณ์พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7321 ฉ151น 2563
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This