การพัฒนารูปแบบการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด /

วาริช รัตนกรรดิ, เอื้อมพร หลินเจริญ

No Cover Image
Main Author: วาริช รัตนกรรดิ
Other Authors: เอื้อมพร หลินเจริญ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ครู -- การประเมิน
ครู -- การเลื่อนขั้น
ครู -- การรับรองวิชาชีพ
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Published: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562), หน้า 128-138