การพัฒนาแนวทางการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /|วาริช รัตนกรรดิ, เอื้อมพร หลินเจริญ

No Cover Image
Main Author: วาริช รัตนกรรดิ
Other Authors: เอื้อมพร หลินเจริญ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ครู -- การประเมิน
ครู -- การเลื่อนขั้น
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์