การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง รายการมีผู้แต่ง

พิกุล พงษ์กลาง

No Cover Image
Main Author: พิกุล พงษ์กลาง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ข้าว การตลาด
ข้าว การปลูก
วิสาหกิจชุมชน เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์