การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง รายการมีผู้แต่ง

พิกุล พงษ์กลาง

No Cover Image
Main Author: พิกุล พงษ์กลาง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Published: 2560
Subjects: ข้าว –– การตลาด
ข้าว –– การปลูก
วิสาหกิจชุมชน –– เชียงใหม่
Online Access: เชื่อมต่อลิงค์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

เชื่อมต่อลิงค์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: บทความ/Article