การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา /

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง
Subjects: การเรียนแบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.23 พ721ก 2563
Copy 1
Cataloging Quick Book
Copy 2
Available
Copy 3
Available