การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ :

กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล =Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses /

คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

Main Author: คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
Other Authors: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
Subjects: การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
จรรยาบรรณทางการพยาบาล -- ไทย
Ethics, -- Nursing
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WY85 ค255ก 2562
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Nurse, Stack

Call Number: WY85 ค255ก 2562
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available