ยุติธรรมสังคมและนโนบายด้านความพิการ =

Social justice and disability policy /

ทวี เชื้อสุวรรณทวี

Main Author: ทวี เชื้อสุวรรณทวี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
Subjects: Social -- Justice
Disabled -- Persons
International -- Classification -- of -- Functioning, -- Disability -- and -- Health
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB320 ท184ย 2562
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available